Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wanneer er problemen zijn met een artikel dat bij ons is aangeschaft en de garantietermijn is nog niet voorbij, dan kun je het aan ons retour zenden voor reparatie:

  • Zendingen die niet vooraf zijn aangemeld, kunnen worden geweigerd
  • Voeg altijd een kopie van de factuur bij
  • Stuur indien mogelijk de originele verpakking mee
  • Garantie vervalt indien producten door uzelf zijn gesoldeerd

Let op:

Zichtbare beschadigingen aan geretourneerde producten vallen niet onder garantie. In het geval dat een defect of beschadiging niet onder garantie valt, of bij onderzoek blijkt dat het product wel naar behoren werkt, zullen wij onderzoekskosten à € 25,00 in rekening brengen.